Kosten

Psychologische behandelingen in zowel de Generalistische Basis GGZ als de Specialistische GGZ worden vergoed vanuit uw zorgverzekering. Voor deze behandelingen geldt het wettelijke eigen risico. In 2019 bedraagt het eigen risico € 385,- per verzekerde voor alle in dat jaar ontvangen zorg. Afhankelijk van uw zorgpolis kan het zijn dat u zelf heeft gekozen voor een hoger eigen risico of dat er bepaalde voorwaarden gesteld zijn aan de zorg die u vergoed krijgt. Zie hiervoor uw zorgpolis.
Als praktijk kun je een contract met de zorgverzekeraar afsluiten. In dat geval kunnen wij het behandeltraject rechtstreeks declareren bij de zorgverzekeraar. Dit noemt men gecontracteerde zorg. Indien je als praktijk geen contract met een zorgverzekeraar hebt afgesloten, betekent dit zeker niet dat cliënten hun behandeling niet vergoed krijgen. Het gaat alleen net iets anders en valt onder de noemer ongecontracteerde zorg.
Psychologenpraktijk Uniek Sittard

Gecontracteerde zorg

Wij hebben voor 2021 een contract kunnen afsluiten met:
  • CZ Basis GGZ: CZ, Delta Lloyd, OHRA, Nationale Nederlanden
  • VGZ Basis GGZ: VGZ, IZA, UMC, Univé zorg
  • Zilveren Kruis: Zilveren Kruis, Interpolis, FBTO,  de Friesland, Achmea
  • ONVZ
  • ASR: De Amersfoortse, Ditzo
  • Eno: Salland zorgverzekeringen, Hollandzorg, ZorgDirect
  • Zorg en Zekerheid: Zorg en Zekerheid, AZVZ
  • DSW: DSW, inTwente, Stad Holland
  • Caresq Basis GGZ: promovendus, besured, national academic, Aon, Aevitae
Indien u bij een van bovenstaande zorgverzekeraars verzekerd bent, zal uw behandeling na afsluiting direct gedeclareerd worden bij uw zorgverzekeraar. Uw eigen risico van het jaar waarin de behandeling is gestart wordt door uw zorgverzekeraar met u verrekend (voor zover het nog niet aan andere zorg is besteed).
Psychologenpraktijk Uniek Sittard

Ongecontracteerde zorg

We hebben voor 2021 geen contract afgesloten met Menzis, VGZ specialistische GGZ, CZ Specialistische GGZ en Caresq specialistische GGZ.
In deze gevallen is de vergoeding afhankelijk van uw zorgverzekeraar en polis. Bij een zogenaamde naturapolis moet u in de regel een gedeelte zelf betalen (raadpleeg uw polis of vraag dit na bij uw zorgverzekeraar). Als u een zogenaamde restitutiepolis heeft, vergoedt de verzekeraar meestal wel de (volledige) kosten. Informeer dit van tevoren bij uw verzekeraar om teleurstelling te voorkomen.
Betaling van ongecontracteerde zorg gaat als volgt te werk. Per consult ontvang u een factuur (à € 100,-) die u zelf betaalt. Deze factuur kan NIET ingediend worden voor vergoeding vanuit uw zorgverzekeraar. Aan het einde van uw behandeltraject ontvang u een declarabele eindfactuur waarop eerdere betalingen als voorschot worden verrekend. Wij hanteren in onze praktijk 100 % van de door de NZa vastgestelde maximum tarieven voor de basis en gespecialiseerde GGZ.

Coaching tarieven

Coachingstrajecten vallen onder onverzekerde zorg.
U moet de behandeling dan geheel zelf betalen tegen een tarief van € 90,- per sessie.

Afzeggen

Hoe vervelend ook, soms kan een afspraak niet doorgaan. Tot 24 uur en uiterlijk 1 werkdag voor de afspraak kunt u kosteloos afzeggen. Helaas zijn wij genoodzaakt om later of niet afgezegde afspraken in rekening te brengen. Wij zullen hier, ook ingeval van overmacht, €50 voor factureren.
De betalingsvoorwaarden zijn opgesteld door de Landelijke Vereniging van Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP). Voor meer informatie kunt u kijken op:
www.lvvp.info