Kosten

Psychologische behandelingen in zowel de Generalistische Basis GGZ als de Specialistische GGZ worden vergoed vanuit uw zorgverzekering. Voor deze behandelingen geldt het wettelijke eigen risico. In 2022 bedraagt het eigen risico € 385,- per verzekerde voor alle in dat jaar ontvangen zorg. Afhankelijk van uw zorgpolis kan het zijn dat u zelf heeft gekozen voor een hoger eigen risico of dat er bepaalde voorwaarden gesteld zijn aan de zorg die u vergoed krijgt. Zie hiervoor uw zorgpolis.

Per januari 2022 is in Nederland in de GGZ een nieuw bekostigingssysteem (het zorgprestatiemodel) ingevoerd. Er is een aantal verbeterpunten doorgevoerd in de vroegere manier van bekostiging, wat leidt tot meer overzichtelijkheid en transparantie. Een verbetering voor u als cliënt is bijvoorbeeld dat de rekening overzichtelijker is geworden. Ook zullen de rekeningen vaker dan eenmaal per jaar verstuurd worden, zodat u beter het overzicht kunt behouden. Op de inhoud van uw behandeling heeft dit nieuwe model overigens geen invloed. Mocht u meer informatie willen over het zorgprestatiemodel, dan verwijzen we u graag naar deze folder.

Psychologenpraktijk Uniek Sittard
Psychologenpraktijk Uniek Sittard

Gecontracteerde zorg

Wij hebben voor 2023 een contract kunnen afsluiten met:

  • CZ: CZ, Just, CZdirect, OHRA, Nationale Nederlanden
  • VGZ: VGZ, Bewuzt, IZZ, Univé, Zekur, UMC, IZA, United Consumers
  • Achmea: Zilveren Kruis, ProLife, ZieZo, FBTO, Interpolis, De Friesland
  • Menzis: Menzis, Anderzorg, Hema, VinkVink, PMA
  • ONVZ: ONVZ, VvAA, PNOzorg, Jaaah
  • ASR: ASR, Ditzo
  • Eno: Salland zorgverzekeringen, ZorgDirect
  • Zorg en Zekerheid: Zorg en Zekerheid, AZVZ
  • DSW: DSW, inTwente, Stad Holland
  • Caresq: Aevitae (Eucare

Indien u bij een van bovenstaande zorgverzekeraars verzekerd bent, zal uw behandeling direct gedeclareerd worden bij uw zorgverzekeraar. Uw eigen risico van het jaar waarin de behandeling is gestart wordt door uw zorgverzekeraar met u verrekend (voor zover het nog niet aan andere zorg is besteed).

Ongecontracteerde zorg

We hebben voor 2023 met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten.

Coaching tarieven

Coachingstrajecten vallen onder onverzekerde zorg.

U dient de behandeling dan geheel zelf te betalen tegen een tarief van € 100,- per sessie.

 

 

Afzeggen

Hoe vervelend ook, soms kan een afspraak niet doorgaan. Tot 24 uur en uiterlijk 1 werkdag voor de afspraak kunt u kosteloos afzeggen. Helaas zijn wij genoodzaakt om later of niet afgezegde afspraken in rekening te brengen. Wij zullen hier, ook ingeval van overmacht, €50 voor factureren.

De betalingsvoorwaarden zijn opgesteld door de Landelijke Vereniging van Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP). Voor meer informatie kunt u kijken op: www.lvvp.info