Ieder mens is immers uniek met zijn eigen kwaliteiten èn valkuilen.

Onze Werkwijze

Binnen onze praktijk bieden wij psychologische behandeling binnen zowel de generalistische basis GGZ als de gespecialiseerde GGZ met als uitgangspunt dat we kort werken als dat kan en lang als dat nodig is.

Psychologenpraktijk Uniek Sittard

De Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ)

Hierin vallen mensen die te maken hebben met lichte tot matige psychische klachten die actief aan hun klachten willen en kunnen werken. Door op tijd in te grijpen kan voorkomen worden dat de klachten verergeren. Binnen de behandeling wordt ingestoken op de hoofdklacht met als doel deze te verminderen. Afhankelijk van het klachtenbeeld en uw hulpvraag wordt er gekozen voor een passende behandelmethodiek.

Psychologenpraktijk Uniek Sittard

De Specialistische GGZ (S-GGZ)

Binnen de Specialistische GGZ wordt hulp geboden aan mensen met complexe, meervoudige psychische problemen. De behandeling richt zich op meer dan de klacht alleen en is erop gericht inzicht te verkrijgen in de dieperliggende oorzaken van uw problemen waardoor u weer grip kunt krijgen op uw leven en weer eigen vrijheid tot handelen voelt.

Psychologenpraktijk Uniek Sittard

Onze werkwijze

Het behandelproces verloopt volgens een aantal fasen. Allereerst is een verwijzing van de huisarts noodzakelijk om een behandeltraject op te kunnen starten. Dit is nodig om de behandelkosten vergoed te krijgen door uw zorgverzekeraar. Vervolgens kunt u zich telefonisch aanmelden of via het aanmeldformulier op onze website. Hierna plannen we een intakegesprek. In de intake zullen we samen uitgebreid uw klachten en de factoren die van invloed zijn (geweest) op het ontstaan en de instandhouding ervan doornemen. Verder staan we onder andere ook nog stil bij uw hulpvraag, dat wil zeggen wat u wilt veranderen in uw leven en bij wat uw verwachtingen van de therapie zijn.

Als het beeld compleet is zal er een adviesgesprek volgen waarin de conclusie van de intake en uw diagnose(s) met u besproken worden. Het vaststellen van een diagnose is noodzakelijk wilt u in aanmerking komen voor vergoede zorg. Daarnaast zal met u besproken worden welke behandeling in uw geval het meest passend is. We zullen afspraken maken over de duur van de behandeling en de frequentie van de afspraken. Dit alles leggen we vast in een behandelplan, waarbij het uiteraard erg belangrijk is dat we het samen eens zijn over de gemaakte afspraken. Mocht er na de intake geconcludeerd worden dat wij geen passende behandeling kunnen bieden dan zal ook dat met u besproken worden en zullen we, als u dat fijn vindt, met u meedenken welke vorm van hulp meer aangewezen lijkt en waar u die eventueel kunt krijgen.

Nadat we beiden akkoord zijn gegaan met het behandelplan kan de behandeling van start gaan. De gesprekken duren 45 minuten en de frequentie van de gesprekken is afhankelijk van wat past en nodig is. Meestal is eenmaal per week of eenmaal per twee weken gebruikelijk.

Wachttijd

Wij begrijpen heel goed dat als u eenmaal de stap heeft gezet om hulp te vragen u deze ook zo snel mogelijk wilt krijgen. Het is dan ook ons streven om hier zo snel mogelijk op in te spelen, echter het is goed om te weten dat de wachttijd binnen onze praktijk kan variëren. Als we na de intake besluiten om samen verder te gaan kunt u gelijk starten met de behandeling. De praktijk is i.v.m. zomervakantie gesloten van 5 juli tot 6 augustus. Daarna kunnen wij weer nieuwe aanmeldingen oppakken. Voor de specialistische GGZ hebben wij een cliëntenstop.